Red PURPLE BLACK

विशेष वार्ता

 लाईव्ह अपडेट :  शुभवार्ता >>  बीकेवार्ता पाठक संख्या एक करोड के नजदिक -  दिनदूगीनी रात चौगुनी बढरही  पाठकसंख्या बीकेवार्ता की ---- पाठको को लगातार नई जानकारी देनें मेे अग्रेसर रही बीकेवार्ता , इसी नवीनता के लिए पाठको का आध्यात्तिक प्यार बढा ---- सभी का दिलसे धन्यवाद --- देखीयें हमारी नई सेवायें >>>  ब्रहमाकुमारीज द्वारा आंतरराष्टीय सेवायें  | ब्रहमाकुमारीज वर्गीकत सेवायें |आगामी कार्यक्रम | विश्व और भारत महत्वपूर्ण दिवस | विचारपुष्प |


 

लेटेस्ट डाऊनलोड फाईल्स

Latest Download

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विदयापीठ व ब्रहमाकुमारीज शिक्षण प्रभाग

तांत्रिक सहकार्याने 

मूल्यशिक्षणाचा डिप्लोमा

लेटेस्ट डाऊनलोड फाईल्स - 11 मे 2013 पर्यंत

नासिक नोडल कार्यालयाकडून अभ्यासकेंद्र, विदयार्थ्यांसाठी आतापर्यंत पाठविण्यात आलेल्या सर्व महत्वाची फाईल्सचा संग्रह

  क्र    

अपलोड

दिनांक

फाईल्सचे स्पष्टीकरण                                                  डाऊनलोड
111 मे

स्व उन्नती चार्ट - बुक नं 6 मधील दोन मार्कासाठी - पीडीएफ

योगाभ्यास, अनुभव मासिक  चार्ट 


मराठी चार्ट 

इंग्रजी चार्ट 

हिंदी चार्ट                

211 मे

बुक नं 6 संदर्भातील मार्गर्शक तत्वे

बुक क्र 6 संदर्भातील महत्वाची माहिती व मार्गदर्शन 

बुक क्र 6 साठी 18 मार्क 2 मार्क चार्ट साठी 30 मार्क मोख्यिक परीक्षा असे 50 मार्काचा सदरहू पेपर आहे

पीडिएफ

/ झिप

311 मे

पूर्व तयारी अभ्यासक्रम - नुमूना प्रश्न पत्रिका

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप व आराखडा यासाठी उपयुक्त

पीडीएफ
411 मे

बुक नं 6 कामेंर्टी

या पुस्तकातील योगाभ्यास कसा करावा यासाठी सदरहू ध्वनीफित असून विदयार्थ्यांना अतिशय उपयुक्त आहे

एम पी 3

PARMANAND 

FRIEND

LOVER


511 मे

असाईमेंट आणि गुणदान पध्दती विषयी तसेच हजेरी नोंदी

डिप्लोमा विदयार्थ्यांसाठी गहकार्य अर्थात असाईमेंट साठी गुणदान पदध्ती विषयी सदरहू फामेंट अभ्यासकगंद्रानी पाठवायचे आहेत तसेच विदयार्थ्यांच्या हजेरी नोंदीही यात आहे

एक्सल फाईल मधील प्रत्येक शिट काळजीपूर्वक पहावे त्यातील प्रत्येक फॉर्मेट, संमत्रकाच्या नोंदी आदि बाबी भरणे आवश्यक आहे

डाक्युमेट

एक्सेल

610 मे2012-13 मधील अभ्यासकेंद्रातील विदयार्थ्याचे पीएनआर क्रमांकएक्सेल
710 मे

अभ्यासकेंद्र व त्यांचे अकाऊंट क्रमांक पासवर्ड सहित

http://ycmou.digitaluniversity.ac

डाक्युमेट
809 मे

अभ्यासकेद्र व त्यांचे सांकेतांक

महाराष्टातील अभ्यासकेंद्र व त्यांचे सांकेतांक असलेली यादी

डाक्युमेट
910 जानेवारी

डिप्लोमा अभ्यासक्रमांच्या पावरपॉईट फाईल्स - विदघ्यार्थी व विषय शिक्षकांना उपयुक्त

यात प्रत्येक युनिट प्रमाणे अभ्यासक्रम सादर केलेला आहे

रार/पीपीटी
1005 जानेवारी

अभ्यासकेंद्रातील केंद्र संयोजक, संमत्रक, प्राश्निक, परीक्षक, समिक्षक, प्रश्नपेढी लेखक, पाठलेखक यांचेकरीता विददयापीठास पाठवाये आवेदन पत्र

पीडीएफ
1115 डिसेंबर

फोटो गॅलरी

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विदयापीठ व ब्रहमाकुमारीज शिक्षण प्रभागाचे अभ्यासकेंद्र, त्यांचे उदघाटन, व इतर महत्वपूर्ण क्षणांचा सुंदर अलबम

वेबपेज
1212 ऑगस्टमहत्वाची माहिती असलेल्या ब्राऊचरसाठी क्लिक करा जेपीईजी
13ऑगस्टबीए प्रथमवर्ष माहितीपत्राक डाऊनलोडसाठी क्लिक कपीडीएफ
14ऑगस्ट

ज्याची बारावी अथवा त्या पेक्षा कमी शिक्षण झाले असेल त्यांच्यासाठी पूर्वतयारी परीक्षेसाठी क्लिक करा

ही परीक्षा उत्तीर्ण झााल्यानंतर आपणास बीए प्रथम वर्षास प्रवेश मिळेल

पीडीएफ
15ऑगस्ट

चलन व फार्म

वरील दोघांसाठी एकच आहे, येथे आपणास त्याचा नमुना दिलेला आहे, मात्र मूळ 'ओरिजनल' माहितीपत्रक, प्रवेश अर्ज, चलन हे आपण नजीकच्या अभ्यास सेवाकेद्रा मार्फत मिळवू शकतात


चलनफार्म

16ऑगस्टयशब्रहमा प्रकल्पा विषयी सविस्तर माहितीचे सादरीकरण पीपीटी


इतर माहितीसाठी क्लिक करा ---


नई टेक्नॉलॉजि(IT)

मनोरंजन