Red PURPLE BLACK

Articles

नांदेड

नांदेड006. देगलूर : महाशिवरात्री निमित्त शिवध्वज फडकवितांना मा. मंत्रीमहोदय श्री. सावंत खासदार श्री. भास्कर पाटील, आमदार श्री. चव्हाण व अंतापूरकर, बी.के. सुनंदा व सुमंगला. (006)
010. नांदेड : खासदार मा. भास्करराव पाटील यांना ई·ारीय संदेश दिल्यानंतर भेटवस्तू देतांना. ब्र.कु. दत्तात्रय भाई (शांतीवन) शेजारी आमदार श्री. अंतापूरकर132. कोंढा (नांदेड) : भूगर्भ शास्त्रज्ञ मा. भ्राता नितीन देसाई यांना ई·ारीय संदेश दिल्यानंतर आध्यात्मिक साहित्य भेट देतांना ब्र.कु.दत्तात्रय भाई (शांतीवन)