Red PURPLE BLACK

Articles

औरंगाबाद

औरंगाबाद


3. सिल्लोड (औरंगाबाद)बौद्धिक क्षमता वाढविण्यासाठी राजयोग ध्यानाभ्यास आवश्यक स्वामीनाथन् भाई यांचे मेमरी मॅनेजमेंट वरील प्रवचन संपन्न. येथील कार्यक्रमाचे उद्घाटन करतांना माजी आमदार श्री. लोखंडे, बी.के. स्वामीनाथन भाई, बी.के. शिला व छाया बहन066 औरंगाबाद : महाशिवरात्री निमित्त शिवध्वज फडकवितांना महापौर प्रशांत देसरडा , बी.के. शिला, बी.के. मंगला व इतर.